Menu
F6c7f2e39af36d91105c1079d1d48b146970eef6
BOA

Opening: Inngrep

Adrian Bugge

Adrian Bugge stiller ut sitt pågående Inngrep-prosjekt, bestående av landskapsfotografier med menneskelige inngrep fra ulike steder i Norge. Bugge har arbeidet med prosjektet siden 2007. Prosjektet utforsker hvordan nedbrytningen av skillet mellom det naturlige og det menneskeskapte kommer til syne. Inngrepene skaper rent visuelt en spenning som ikke var der fra før og konfronterer oss med en flertydighet.

BOA

Opening hours

  1. Monday Closed
  2. Tuesday Closed
  3. Wednesday - Sunday 12:00 - 16:00

Contact details

Rådhusgata 19, 0158 Oslo
413 13 190